[About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]

[Zoom] Legearen zenbakia: 2013004L
Legea: 4/2013 Legea, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena
Descriptores..: ley presupuestaria;presupuesto;presupuesto general
Legea: 4/2013 Legea, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena
Legea: 4/2013 Legea, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11819;232254;231712;72845;10943;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2013003L
Legea: 3/2013 Legea, azaroaren 14koa, urriaren 25a Día del País Vasco-Euskadiko Eguna izendatzeari buruzko apirilaren 22ko 2/2010 Legea indargabetzekoa
Descriptores..: EAPV;día festivo;País Vasco;derogación
Legea: 3/2013 Legea, azaroaren 14koa, urriaren 25a Día del País Vasco-Euskadiko Eguna izendatzeari buruzko apirilaren 22ko 2/2010 Legea indargabetzekoa
Legea: 3/2013 Legea, azaroaren 14koa, urriaren 25a Día del País Vasco-Euskadiko Eguna izendatzeari buruzko apirilaren 22ko 2/2010 Legea indargabetzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11819;232254;231712;72845;10943;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2013002L
Legea: 2/2013 Legea, urriaren 10ekoa, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzeari buruzkoa
Descriptores..: modificación de la ley;zona protegida;protección del medio ambiente;protección del paisaje;explotación minera;hidrocarburo;yacimiento de gas
Oharrak: indargabetua
Legea: 2/2013 Legea, urriaren 10ekoa, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzeari buruzkoa
Legea: 2/2013 Legea, urriaren 10ekoa, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzeari buruzkoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11819;232254;231712;72845;10943;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2013001L
Legea: 1/2013 Legea, urriaren 10ekoa, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa.
Descriptores..: educación permanente;política educativa;País Vasco
Legea: 1/2013 Legea, urriaren 10ekoa, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa.
Legea: 1/2013 Legea, urriaren 10ekoa, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11819;232254;231712;72845;10943;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012019L
Legea: 19/2012 Legea, abenduaren 28koa, aparteko ordainsarien gaineko neurriei buruzkoa
Descriptores..: personal al servicio de la CAPV;administración vasca;entes públicos;organismos autónomos;sociedades públicas;pago por adelantado;prima salarial;ejecución del presupuesto
Legea: 19/2012 Legea, abenduaren 28koa, aparteko ordainsarien gaineko neurriei buruzkoa
Legea: 19/2012 Legea, abenduaren 28koa, aparteko ordainsarien gaineko neurriei buruzkoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012018L
Legea: 18/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekonomialarien eta Merkataritza Tituludunen Elkargoak Bateratzekoa
Descriptores..: colegio profesional;ciencia económica;contable
Legea: 18/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekonomialarien eta Merkataritza Tituludunen Elkargoak Bateratzekoa
Legea: 18/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekonomialarien eta Merkataritza Tituludunen Elkargoak Bateratzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012017L
Legea: 17/2012 Legea, ekainaren 28koa, Kazetarien Euskal Elkargoa Sortzekoa
Descriptores..: profesión de la comunicación;colegio profesional
Legea: 17/2012 Legea, ekainaren 28koa, Kazetarien Euskal Elkargoa Sortzekoa
Legea: 17/2012 Legea, ekainaren 28koa, Kazetarien Euskal Elkargoa Sortzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012016L
Legea: 16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzekoa
Descriptores..: empresa individual;empresario;pequeña y mediana empresa;fundación de la empresa
Legea: 16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzekoa
Legea: 16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012015L
Legea: 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa
Descriptores..: seguridad pública;policía;protección civil;cooperación administrativa
Legea: 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa
Legea: 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012014L
Legea: 14/2012 Legea, ekainaren 28koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa
Descriptores..: minoría sexual;discriminación basada en la orientación sexual;lucha contra la discriminación
Legea: 14/2012 Legea, ekainaren 28koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa
Legea: 14/2012 Legea, ekainaren 28koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012013L
Legea: 13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoa
Descriptores..: entes públicos;universidad;calidad de la enseñanza;análisis cualitativo
Legea: 13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoa
Legea: 13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012012L
Legea: 12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa
Descriptores..: dopaje;deporte
Legea: 12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa
Legea: 12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012011L
Legea: 11/2012 Legea, ekainaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxena
Descriptores..: caja de ahorros;País Vasco;banco
Legea: 11/2012 Legea, ekainaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxena
Legea: 11/2012 Legea, ekainaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxena
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012010L
Legea: 10/2012 Legea, maiatzaren 30ekoa, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legea erreformatzekoa
Descriptores..: consejero GV;alto cargo;pensión complementaria;político;cargo público;modificación de la ley
Legea: 10/2012 Legea, maiatzaren 30ekoa, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legea erreformatzekoa
Legea: 10/2012 Legea, maiatzaren 30ekoa, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legea erreformatzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012009L
Legea: 9/2012 Legea, maiatzaren 24koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako Legea aldatzekoa
Descriptores..: política agraria;política alimentaria;modificación de la ley;mercado único;libre prestación de servicios;transposición de la legislación comunitaria;inspección de alimentos;control administrativo;infracción;protección del consumidor;producción artesanal
Legea: 9/2012 Legea, maiatzaren 24koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako Legea aldatzekoa
Legea: 9/2012 Legea, maiatzaren 24koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako Legea aldatzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012008L
Legea: 8/2012 Legea, maiatzaren 17koa, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearena
Descriptores..: Consejo Económico y Social Vasco
Legea: 8/2012 Legea, maiatzaren 17koa, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearena
Legea: 8/2012 Legea, maiatzaren 17koa, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearena
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232254;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012007L
Legea: 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa
Descriptores..: mercado interior;libre prestación de servicios;Comunidad Europea;transposición de la legislación comunitaria;modificación de la ley;País Vasco
Legea: 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa
Legea: 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012006L
Legea: 6/2012 Legea, martxoaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren gehiengoko partaidetza edo finantziazioa daukaten erakundeak arautze aldera, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legea eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Legea aldatzekoa
Descriptores..: hacienda vasca;contabilidad pública;contabilidad regional;administración vasca;organismos autónomos;entes públicos;sociedades públicas;sociedad mercantil;fundación;participación;financiación pública;modificación de la ley;Tribunal Vasco de Cuentas;Tribunal Vasco de Cuentas
Oharrak: aldatua
Legea: 6/2012 Legea, martxoaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren gehiengoko partaidetza edo finantziazioa daukaten erakundeak arautze aldera, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legea eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Legea aldatzekoa
Legea: 6/2012 Legea, martxoaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren gehiengoko partaidetza edo finantziazioa daukaten erakundeak arautze aldera, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legea eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Legea aldatzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012005L
Legea: 5/2012 Legea, otsailaren 23koa, Borondatezko Gizarte-Aurreikuspeneko Erakundeena
Descriptores..: mutualidad social;pensión de jubilación;pensión complementaria
Legea: 5/2012 Legea, otsailaren 23koa, Borondatezko Gizarte-Aurreikuspeneko Erakundeena
Legea: 5/2012 Legea, otsailaren 23koa, Borondatezko Gizarte-Aurreikuspeneko Erakundeena
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012004L
Legea: 4/2012 Legea, otsailaren 23koa, Lan Harremanen Kontseiluari buruzkoa
Descriptores..: Consejo de Relaciones Laborales
Legea: 4/2012 Legea, otsailaren 23koa, Lan Harremanen Kontseiluari buruzkoa
Legea: 4/2012 Legea, otsailaren 23koa, Lan Harremanen Kontseiluari buruzkoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150711

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012003L
Legea: 3/2012 Legea, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzeko dena
Descriptores..: modificación de la ley;igualdad hombre-mujer;institución pública;Emakunde
Legea: 3/2012 Legea, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzeko dena
Legea: 3/2012 Legea, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzeko dena
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012002L
Legea: 2/2012 Legea, otsailaren 9koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 6/2003 Legea aldatzekoa
Descriptores..: protección del consumidor;modificación de la ley;euskera
Legea: 2/2012 Legea, otsailaren 9koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 6/2003 Legea aldatzekoa
Legea: 2/2012 Legea, otsailaren 9koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 6/2003 Legea aldatzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2012001L
Legea: 1/2012 Legea, otsailaren 2koa, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoa
Descriptores..: organismos autónomos;derecho de la competencia;libre competencia;restricción de la competencia
Legea: 1/2012 Legea, otsailaren 2koa, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoa
Legea: 1/2012 Legea, otsailaren 2koa, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2011006L
Legea: 6/2011 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2012. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena.
Descriptores..: ley presupuestaria;presupuesto;presupuesto general
Legea: 6/2011 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2012. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena.
Legea: 6/2011 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2012. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2011005L
Legea: 5/2011 Legea, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legea aldatzeko dena
Descriptores..: parafiscalidad;modificación de la ley;hacienda vasca
Legea: 5/2011 Legea, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legea aldatzeko dena
Legea: 5/2011 Legea, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legea aldatzeko dena
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2011004L
Legea: 4/2011 Legea, azaroaren 24koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzen duena.
Descriptores..: política social;política de empleo;integración social;exclusión social;renta complementaria;prestación social;pobreza;ingreso mínimo de subsistencia;oficina de empleo;entes públicos;modificación de la ley
Legea: 4/2011 Legea, azaroaren 24koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzen duena.
Legea: 4/2011 Legea, azaroaren 24koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzen duena.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2011003L
Legea: 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa
Descriptores..: oficina de empleo;política de empleo;organismos autónomos;estatuto jurídico
Legea: 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa
Legea: 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2011002L
Legea: 2/2011 Legea, martxoaren 17koa, Ehizarena
Descriptores..: caza;regulación de la caza;protección de la fauna;infracción administrativa
Legea: 2/2011 Legea, martxoaren 17koa, Ehizarena
Legea: 2/2011 Legea, martxoaren 17koa, Ehizarena
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2011001L
Legea: 1/2011 Legea, otsailaren 3koa, Drogamenpekotasunen arloko Aurrezaintza, Laguntza eta Gizarteratzeari buruzko Legearen hirugarren aldaketarena.
Descriptores..: modificación de la ley;toxicomanía;publicidad;bebida alcohólica;tabaco;tabaquismo
Oharrak: indargabetua
Legea: 1/2011 Legea, otsailaren 3koa, Drogamenpekotasunen arloko Aurrezaintza, Laguntza eta Gizarteratzeari buruzko Legearen hirugarren aldaketarena.
Legea: 1/2011 Legea, otsailaren 3koa, Drogamenpekotasunen arloko Aurrezaintza, Laguntza eta Gizarteratzeari buruzko Legearen hirugarren aldaketarena.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2011001D
Legea: 1/2011 Legegintza Dekretua, maiatzaren 24koa, Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina onartzen duena eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu-araubidea arautzen duena.
Descriptores..: presupuesto general;presupuesto;consignación presupuestaria;elaboración del presupuesto;contabilidad pública;fundación;institución pública
Legea: 1/2011 Legegintza Dekretua, maiatzaren 24koa, Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina onartzen duena eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu-araubidea arautzen duena.
Legea: 1/2011 Legegintza Dekretua, maiatzaren 24koa, Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina onartzen duena eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu-araubidea arautzen duena.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2010006L
Legea: 6/2010 Legea, abenduaren 23koa, Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzkoa.
Descriptores..: publicidad;administración vasca
Legea: 6/2010 Legea, abenduaren 23koa, Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzkoa.
Legea: 6/2010 Legea, abenduaren 23koa, Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzkoa.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2010005L
Legea: 5/2010 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
Descriptores..: ley presupuestaria;presupuesto;presupuesto general
Oharrak: aldatua
Legea: 5/2010 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
Legea: 5/2010 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2010004L
Legea: 4/2010 Legea, urriaren 21ekoa, 2010-2012 Euskal Estatistika Planarena.
Descriptores..: estadística;Consejo Vasco de Estadística;Eustat
Legea: 4/2010 Legea, urriaren 21ekoa, 2010-2012 Euskal Estatistika Planarena.
Legea: 4/2010 Legea, urriaren 21ekoa, 2010-2012 Euskal Estatistika Planarena.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2010003L
Legea: 3/2010 Legea, ekainaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen legea aldatzen duena
Descriptores..: presupuesto general;modificación de la ley;recesión económica;déficit presupuestario;personal al servicio de la CAPV;remuneración del trabajo;reducción de salarios
Legea: 3/2010 Legea, ekainaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen legea aldatzen duena
Legea: 3/2010 Legea, ekainaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen legea aldatzen duena
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2010002L
Legea: 2/2010 Legea, apirilaren 22koa, urriaren 25a Día del País Vasco-Euskadiko Eguna izendatzeari buruzkoa
Descriptores..: EAPV;día festivo;País Vasco
Oharrak: indargabetua
Legea: 2/2010 Legea, apirilaren 22koa, urriaren 25a Día del País Vasco-Euskadiko Eguna izendatzeari buruzkoa
Legea: 2/2010 Legea, apirilaren 22koa, urriaren 25a Día del País Vasco-Euskadiko Eguna izendatzeari buruzkoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231316;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2010001L
Legea: 1/2010 Legea, martxoaren 11koa, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzekoa
Descriptores..: zona protegida;protección del medio ambiente;protección del paisaje;modificación de la ley;explotación minera
Oharrak: indargabetua
Legea: 1/2010 Legea, martxoaren 11koa, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzekoa
Legea: 1/2010 Legea, martxoaren 11koa, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2009003L
Legea: 3/2009 Legea, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko legea aldatzekoa
Descriptores..: protección de la infancia;derechos del niño;niño;joven;modificación de la ley;Defensor del Pueblo
Legea: 3/2009 Legea, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko legea aldatzekoa
Legea: 3/2009 Legea, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko legea aldatzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2009002L
Legea: 2/2009 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena
Descriptores..: ley presupuestaria;presupuesto;presupuesto general
Oharrak: aldatua
Legea: 2/2009 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena
Legea: 2/2009 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11818;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2009001L
Legea: 1/2009 Legea, urriaren 8koa, presako aurrekontu-neurriei buruzkoa
Descriptores..: recesión económica;plan anticrisis;gasto presupuestario;endeudamiento;garantía;financiación de la empresa
Legea: 1/2009 Legea, urriaren 8koa, presako aurrekontu-neurriei buruzkoa
Legea: 1/2009 Legea, urriaren 8koa, presako aurrekontu-neurriei buruzkoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008019L
Legea: 19/2008 Legea, abenduaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2009. urteko Aurrekontu Orokorrak Onartzen dituena
Descriptores..: ley presupuestaria;presupuesto;presupuesto general
Legea: 19/2008 Legea, abenduaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2009. urteko Aurrekontu Orokorrak Onartzen dituena
Legea: 19/2008 Legea, abenduaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2009. urteko Aurrekontu Orokorrak Onartzen dituena
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008018L
Legea: 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa
Descriptores..: política social;integración social;exclusión social;garantía de la renta;prestación social;pobreza;ingreso mínimo de subsistencia
Oharrak: aldatua
Legea: 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa
Legea: 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008017L
Legea: 17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa
Descriptores..: política agraria;política alimentaria
Oharrak: aldatua
Legea: 17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa
Legea: 17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008016L
Legea: 16/2008 Legea, abenduaren 23koa, Turismoa Antolatzeko Legea aldatzekoa
Descriptores..: turismo;modificación de la ley
Oharrak: indargabetua
Legea: 16/2008 Legea, abenduaren 23koa, Turismoa Antolatzeko Legea aldatzekoa
Legea: 16/2008 Legea, abenduaren 23koa, Turismoa Antolatzeko Legea aldatzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008015L
Legea: 15/2008 Legea, abenduaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan zenbait irakasle-kidego sortzekoa
Descriptores..: personal docente;enseñanza primaria;enseñanza secundaria;enseñanza de idiomas
Legea: 15/2008 Legea, abenduaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan zenbait irakasle-kidego sortzekoa
Legea: 15/2008 Legea, abenduaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan zenbait irakasle-kidego sortzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008014L
Legea: 14/2008 Legea, abenduaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten Elkargo Ofiziala Sortzekoa
Descriptores..: nutrición;alimentación humana;producto dietético;profesión paramédica;colegio profesional
Legea: 14/2008 Legea, abenduaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten Elkargo Ofiziala Sortzekoa
Legea: 14/2008 Legea, abenduaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Dietista-Nutrizionisten Elkargo Ofiziala Sortzekoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008013L
Legea: 13/2008 Legea, abenduaren 12koa, Familiei Laguntzekoa.
Descriptores..: protección de la familia
Legea: 13/2008 Legea, abenduaren 12koa, Familiei Laguntzekoa.
Legea: 13/2008 Legea, abenduaren 12koa, Familiei Laguntzekoa.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008012L
Legea: 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa
Descriptores..: ayuda social;política social
Oharrak: aldatua
Legea: 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa
Legea: 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008011L
Legea: 11/2008 Legea, azaroaren 28koa, Hirigintza-jarduerez sortutako gainbalioetan erkidegoak izan behar duen parte-hartzea aldatzekoa.
Descriptores..: modificación de la ley;urbanismo;propiedad del suelo;plan de urbanismo;terreno edificable;parcelación
Legea: 11/2008 Legea, azaroaren 28koa, Hirigintza-jarduerez sortutako gainbalioetan erkidegoak izan behar duen parte-hartzea aldatzekoa.
Legea: 11/2008 Legea, azaroaren 28koa, Hirigintza-jarduerez sortutako gainbalioetan erkidegoak izan behar duen parte-hartzea aldatzekoa.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008010L
Legea: 10/2008 Legea, urriaren 10ekoa, Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa Eratzekoa10/2008 Legea
Descriptores..: colegio profesional;profesión paramédica
Legea: 10/2008 Legea, urriaren 10ekoa, Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa Eratzekoa10/2008 Legea
Legea: 10/2008 Legea, urriaren 10ekoa, Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa Eratzekoa10/2008 Legea
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710

[Zoom] Legearen zenbakia: 2008009L
Legea: 9/2008 Legea, ekainaren 27koa, bakea eta normalizazio politikoa iristeko negoziazio-prozesu bat irekitzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren iritzia eskatzeko herri-galdeketa bat deitzeko eta arautzekoa.
Descriptores..: pacifismo;terrorismo;referéndum;relaciones PV-Estado;autodeterminación
Legea: 9/2008 Legea, ekainaren 27koa, bakea eta normalizazio politikoa iristeko negoziazio-prozesu bat irekitzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren iritzia eskatzeko herri-galdeketa bat deitzeko eta arautzekoa.
Legea: 9/2008 Legea, ekainaren 27koa, bakea eta normalizazio politikoa iristeko negoziazio-prozesu bat irekitzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren iritzia eskatzeko herri-galdeketa bat deitzeko eta arautzekoa.
Usuar. actual.: SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID;SAUID
Fecha actual..: 10.04.2018;10.04.2018;11.04.2018;12.04.2018;14.04.2018;16.04.2018;17.04.2018;19.04.2018;20.04.2018;20.04.2018
Hora actualiz.: 81824;231315;231947;231633;11817;232253;231712;72845;10942;150710


 [About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]