[About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]

Espediente zk.: 10\10\06\02\0012
Nivel 0 inic.: (Guztiak)
Nivel 2 inic.: Batzordeko agerraldia
Ekimen mota: Batzordeko agerraldia, norberak eskatuta
Legealdia: 10
Sección: 10
Serie: 06
Subserie: 02
N. expediente: 0012
Izenburua: Bakeko eta Bizikidetasuna Idazkaritza Nagusiak legegintzaldi honetarako duen gobernu-programa aurkezteko
Alta iniciativa: 2013-02-21/
Alta eguna: 2013-02-21
Baja iniciativa: 2013-03-11/
Fecha de baja: 2013-03-11
Proposatzaileak: Bakeko eta Bizikidetasuna idazkari nagusia
Proposatzaileak: Bakeko eta Bizikidetasuna idazkari nagusia
Proposatzaileak: Bakeko eta Bizikidetasuna idazkari nagusia
Nori zuzendua: Bakeko eta Bizikidetasuna idazkari nagusia
Nori zuzendua: Bakeko eta Bizikidetasuna idazkari nagusia
Non tramitatu: 10\06\09\01\0001
Non tramitatu: X. Leg. - Giza Eskubideen, Berdintasunaren eta Herritarren Partaidetzaren Batzordea
Legealdia: 10
Sección: 06
Serie: 09
Subserie: 01
N. expediente: 0001
Egoera: Itxita
Pendiente: 0
Adierazleak: departamento GV;lehendakari;derechos humanos;víctima;terrorismo;pacifismo;programa de gobierno
Tramiteak: 2013-01-15/Erroldan ekimena aurkeztea (S.Z. 992);2013-01-22/Legebiltzarreko Mahaiak ekimena kalifikatzea
Fecha trámite: 2013-01-15;2013-01-22
Desc. trámite.: Presentación de la iniciativa en el Registro;Calificación de la iniciativa por la Mesa del Parlamento
Aldizkariak: 2013-01-25/10/461/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Aldizkariak: DDW?W=boe_clave='10100602001220130125000461'
Aldizkari eguna: 2013-01-25
Núm. boletín: 10
Pág. boletín: 461
Letra boletín: (A)
Batzordearen bilkurak: 2013-03-06/09/2/Eusko Jaurlaritzako Bake eta Bizikidetzako idazkari nagusiak agerraldia egin du Giza Eskubideen zuzendariarekin eta Terrorismoak Eragindako Biktimen Zuzendaritzako aholkulariarekin batera
Batzordearen bilkurak: DDW?W=sco_clave='2013030609000002'
Batzorde-eguna: 2013-03-06
Cód. Comisión: 09
Nº asunto ses.: 2
Fecha actual.: 2013-06-25;2013-06-25;2013-06-26;2013-06-27;2013-06-29;2013-06-29;2016-11-28;2016-11-28;2016-11-28;2016-11-28


 [About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]