Legebiltzar ekimenak
Etiketak
Ekimen-mota XML Fitxategia
Lege-proiektuak
Aurrekontuen lege-proiektuak
Lege-proposamenak
Herritarrek aurkeztutako lege-proposamenak
Foru arauaren egitasmoak
Foru arauaren proposamenak
Legegintza-dekretuak
Legez besteko proposamenak
Ebazpen-proposamenak
Interpelazioak
Interpelazioen ondorioz aurkeztutako mozioak
Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak
Batzordean ahoz erantzuteko galderak
Idatziz erantzuteko galderak
Erakunde adierazpenak
Jaurlaritzaren komunikazioak, dokumentuak eta planak
Osoko bilkurako agerraldiak, legebiltzar-taldeek eskatuta
Batzordeko agerraldiak, norberak eskatuta
Batzordeko agerraldiak, batzordeak eskatuta
Ikerketa batzordeak
Hitzarmenak
Dokumentazio-eskeak (11. artikuluaren babespean)
Arartekoaren urteko txostena
Arartekoaren txosten bereziak
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Ohoiko txostenak
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko txostena (Oroitidazkia)
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko lan-programa
Gorte Nagusietan aurkeztutako ekimenak
Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola
Izendapenak
Antolaketa eta Giza Baliabideak
Legebiltzar ihardute sailen erabaki komunikazioak